ХУГАЦААН БАР

  • MOULD STEEL  HOLLOW BAR 1.2344-H13

    ХЭРЭГСГЭР ТӨМӨР ХОЛЛОУ БАР 1.2344-H13

    Манай бүтээгдэхүүнийг нисэх, сансар судлал, навигаци, цөмийн эрчим хүч, химийн үйлдвэр, цахим мэдээлэл, ачин үйлдвэрлэх, нефть химийн, автомашины, багаж, тоолуур, харилцаа холбоо, тээвэрлэлт, эмнэлгийн хэрэгсэл гэх мэт бүхий л салбарт ашиглаж ирсэн.