Өндөр хурдтай ган

  • HIGH SPEED STEEL

    Өндөр хурдтай ган

    Өндөр хурдтай гангуудыг өндөр температурт зөөлрүүлэх чадварыг эсэргүүцэх чадварыг харуулсан тул зүсэлт нь хүнд, хурд өндөр байх үед хурц ирмэгийг хадгалж үлддэг. Эдгээр нь багаж хэрэгслийн гангийн хамгийн өндөр хайлш юм.